Deventer sky-line

Deventer

Deventer is één van de oudste steden van Nederland. Al rond het jaar 800 was er sprake van een stedelijke nederzetting aan de rivier de IJssel. In de middeleeuwen groeide de nederzetting uit tot een volwaardige stad. De ligging aan de IJssel maakte het mede mogelijk dat de stad kon uitgroeien tot een belangrijk handelscentrum. Als prominent lid van het middeleeuwse handelsverbond de Hanze beleefde de stad in de 14e en 15e eeuw haar ‘gouden jaren’. Jaarlijks kende de stad zes jaar­markten, waarbij kooplieden uit geheel Europa naar de IJsselstad kwamen.

De 14e en 15e eeuw brachten de stad een grote welvaart, en niet alleen in economisch opzicht. In deze periode ontstond ook de religieuze beweging de Moderne Devotie, onder leiding van Geert Grote. De Latijnse School was een vermaard onder­wijsinstituut. Na de 15e eeuw is Deventer steeds een ware stad gebleven, weliswaar van mindere faam dan voorheen, maar toch altijd een prominente nederzetting aan de IJssel.

Het bijzondere van Deventer is bovendien dat van haar rijke historie zeer veel bewaard is gebleven. Er zijn maar weinig steden in Nederland die zo veel monumenten kunnen tonen als Deventer. Bovendien zijn bijna alle monumenten in de stad de laatste dertig jaar gerestaureerd. Het monumentale Bergkwartier is hiervan een goed voorbeeld.