Deventer IJssel sky-line

IJssel bij Deventer

Door de eeuwen heen is de IJssel voor Deventer erg belangrijk geweest. De stad heeft haar bestaan te danken aan de rivier. Waar handelsroutes naar het noorden en het zuiden die naar het westen en oosten kruisten, is de stad groot geworden.

De IJssel en het ontstaan van het Sallandse landschap

Aan het einde van de voorlaatste ijstijd, de Saale-ijstijd, rond 150.000 jaar geleden, kwam het landijs tot de lijn Haarlem-Utrecht-Nijmegen. Het ijs uit het noorden stuwde de grond hoog op. Zo ontstonden de stuwwallen van de Sallandse heuvelrug en de Veluwe. Als een grote vinger lag daartussen een gletsjer, die het IJsseldal heeft gevormd. Na deze ijstijd raakte dit dal grotendeels opgevuld met sediment van de Rijn, die toen nog in noordelijke richting stroomde en ter hoogte van Kampen in zee uitmondde. In de laatste ijstijd, het Weichselien (ca. 115.000 tot 11.000 jaar geleden), kwam het ijs niet tot in ons land. Wel werden grote stromen smeltwater door de vallei afgevoerd. Zandverstuivingen zorgden voor de afzetting van dekzandlagen en de vorming van dekzandruggen. Zo ontstond er in het gebied tussen de Sallandse heuvelrug en de Veluwe een licht geaccidenteerd landschap.