Steyl, kloosterdorp

Kloosterdorp aan de Maas

Kloosterdorp Steyl is een zeer bijzondere bestemming in de regio Venlo. De verschillende kloostercomplexen met uitgestrekte kloostertuinen, de musea en de voormalige handelshuizen vormen in combinatie met de ligging aan de Maas een uniek ensemble in Nederland. Daarom is Kloosterdorp Steyl aangewezen als beschermd dorpsgezicht.

In de kloosters – die de heilig verklaarde, Duitse pater Arnold Janssen vanaf 1875 sticht -wonen en werken nog steeds missionarissen: paters, broeders en zusters. De meditatieve sfeer en de rust die in Steyl hangt, raakt ook de mensen van deze tijd. Op dit moment wordt voor een gedeelte van het kloostercomplex een nieuwe bestemming gezocht, passend bij de missie van de missionarissen van Steyl. Zo wordt de visie die een Duitse pater ooit had, zorg voor de wereld en liefde voor de mensen nog steeds uitgedragen.

Steyl in de 21ste eeuw is een dorp met historie, tradities, cultuur, oude kloostergebouwen in prachtige tuinen, kortom een plek voor bezinning en een plaats voor nieuwe gebruikers!